Om klubbenAbout us

Oslo Aikido Klubb ble stiftet 16. juni 2003 i Oslo av Erik Vanem og Pedram Bagheri. Vi holder til i Eikenga 17 mellom Hasle og Økern og holder treninger fire ganger i uka.

Klubbdrift:

I tillegg til ordinær trening arrangerer klubben flere store treningssamlinger. Deriblant årlige leire med Takanori Kuribayashi (7. dan shihan) og Matti Joensuu (6.dan). Annethvert år arrangerer vi Oslo Aikidofestival der alle klubbene i Oslo stiller med instruktører.

Nye medlemmer er velkomne gjennom hele året, men vi har trening spesielt tilrettelagt for nybegynnere i januar og september. Følg med på nettsidene for dato for nybegynneroppstart.


Medlemskontingent:

Medlemskontingent i Oslo Aikido Klubb gir rett til deltagelse på klubbens ordinære treninger og inkluderer medlemskap i Norges Aikidoforbund, samt forsikring. I tillegg kan gjester fra andre klubber delta på klubbens treninger mot å betale en engangsavgift.

Pris for medlemskap: 2400,- per halvår (1500,- per halvår for medlemmer under 20 år).

For gjester som betaler fullt medlemsskap i en annen klubb koster det 160,- pr. økt.

Betalingsmåter:

  • Betaling skal skje via Idrettens Medlems System (IMS) der man lager seg en bruker og melder seg inn i Oslo Aikido Klubb. Deretter vil man få tilsendt en faktura som man kan betale. Man kan også opprette autogiro i nettbanken. Man kan logge seg inn på IMS her

Logoen øverst på siden er Oslo Aikido Klubbs varemerke og er designet av klubben selv. Den første offisielle treningen ble avholdt 18. juli 2003 i klubbens første lokaler på Alexander Kiellands plass. I 2004 flyttet klubben til lokaler på Bryn hvor vi holdt til i 12 år. I 2016 flyttet vi til Eikenga Næringspark mellom Hasle og Økern. Dojoen her har nå cirka 140 kvm med kampsportmatter med bomullstrekk, samt garderober og dusj.

Årsmøtet er klubbens øverste myndighet som velger medlemmer til styret. Daglig ledelse utføres av to organer: Et styre som har ansvaret for den daglige drift og en trenergruppe som er ansvarlig for instruksjon. Teknisk ansvarlig, som har graderingsrett er Erik Vanem (4. dan, Fukushidoin). Kontaktinformasjon til styret og instruktørene finner du her.

Konto til klubben:             1645 0763 857 (DnB)
IBAN:                                  NO74 1645 0763 857
BIC (SWIFT-adresse):        DNBANOKKXXX
Mottaker:                            Oslo Aikido Klub
Adresse:                             Eikenga 17, 0597 Oslo


Medlemskap i paraply-organisasjoner:

Oslo Aikido Klubb er medlem av Norges Aikidoforbund og er derigjennom knyttet til Aikikai Hombu Dojo i Tokyo, Japan og International Aikido Federation (IAF). Vi er også medlem av Norges Kampsportforbund (NKF) og derigjennom Norges Idrettsforbund (NIF). Oslo Aikido Klubb er meldt inn i frivillighetsregisteret i Brønnøysund og har organisasjonsnummer 985 817 162. Klubbens statutter finnes her.


Utleiemulighet:

Vi har ledig kapasitet i vårt lokale og leier gjerne ut til interesserte grupper, ta kontakt for mer informasjon.

Støtt Oslo Aikido Klubb gjennom Norsk Tipping sin Grasrotandel. Oppgi vårt organisasjonsnummer 985817162 til din kommisjonær, eller se Norsk Tipping sine sider for mer info.

Oslo Aikido Dojo was founded in Oslo on June 16. 2003 by Erik Vanem and Pedram Bagheri. We are located in Eikenga 17 between Hasle and Økern. We have classes four times a week.

 

Dojo management:

In addition to the ordinary training program we organize annual seminars with Takanori Kuribayashi (7th dan shihan Hombu Dojo) and Matti Joensuu (6th dan). Every second year we organize Oslo Aikido festival with instructors from all the Oslo dojos.

New members are welcome throughout the year, but we have courses adapted for beginners every January and August. Please keep an eye on the web page for specific start-up dates.

The logo at the upper left corner on the web page is the trademark of Oslo Aikido Dojo, and is designed by the dojo itself. The official opening and first practice was held on July 18. 2003 in the clubs first dojo located at Alexander Kiellands Plass. In 2004 we moved to Bryn where we stayed for 12 years. In 2016 we move to Eikenga between Hasle and Økern. We train in spacious facilities with wardrobes and a recreational area. The mat area is about 140 square meters with traditional tatami.

The dojo’s highest authority is the general assambly, which appoint the members of the executive board. Day-to-day management are done by two committees: the executive board and the Instructor committee. The executive board is responsible for day-to-day operations, while the Instructor committee is responsible for the technical aspects of Aikido such as grading and instruction.


Membership in umbrella organizations:

Oslo Aikido Dojo is a member of Norwegian Aikido Federation and therein affiliated with Aikikai Hombu Dojo in Tokyo, Japan and the International Aikido Federation (IAF). We are also members of NKF and therein also The Norwegian Sports Federations (NIF). Oslo Aikido Dojo is registered voluntarily in Brønnøysund and has the organisation number 985 817 162. The statutes of the Dojo can be found here.


Rental possibilities:

We have available capacity to rent our dojo to interested parties, please contact us for more information.


Membership fee:

Payment of membership fee to Oslo Aikido Dojo grants membership and gives the right to participate in all regular classes. It also includes membership in the Norwegian Aikido Federation and insurance. Guests from other dojos are always welcome to join in exchange for a small mat fee.

Membership fee is 2400,- per semester (1500 ,- per semester for members below the age of 20).

Mat fee 160,- for visitors.

Payment options :