Hva er aikidoAbout aikido

Aikido er en japansk kampkunst som består av forskjellige kaste- og låseteknikker. Aikido ble grunnlagt av Morihei Ueshiba (1883-1969, avbildet), en ekte japansk mester som viet sitt liv til å studere kampkunst. Aikido bygger på eldgamle japanske tradisjoner og samuraikultur.

Etter at Morihei Ueshiba døde, overtok hans sønn, Kisshomaru Ueshiba (1921 – 1999), som leder for Aikikai. Sønnen ble gjerne kalt Doshu, eller “leader of the way”. Da Kisshomaru døde i 1999, ble hans sønn Moriteru Ueshiba (1951 – ) utnevnt til Doshu. Moriteru Ueshiba er nå leder av Aikikai Hombu Dojo i Tokyo, Japan, og holder fortsatt treninger hver dag.

Ai kan oversettes med ‘harmoni’ eller ‘enhet’.

Ki er et sentralt begrep i all orientalsk kultur. Betydningen er ‘livskraft’ eller ‘universell energi’.

Do kan oversettes med ‘vei for fysisk og åndelig utvikling’ og ‘selverkjennelse’.

Aikido kan dermed oversettes som ‘veien for harmonisering av energi’.

I aikido legges det vekt på utvikling av mental styrke, konsentrasjon og kroppsbeherskelse ut fra utøverens egne forutsetninger. Derfor kan kvinner og menn i alle aldre trene aikido sammen på like vilkår.


Aikido is a Japanese martial art consisting of various throwing and pinning techniques. It was developed by Morihei Ueshiba (1883-1969) – a true master, who devoted his life to the study of budo. Aikido is based on ancient Japanese traditions and the samurai culture. Morihei Ueshiba is often referred to as ‘O-sensei’, meaning ‘great teacher’ or ‘great master’.

After O-sensei’s death, his son Kisshomaru Ueshiba (1921-1999) succeeded as the head of the Aikikai, and was often referred to as ‘Doshu’, meaning ‘leader of the way’. Following his death in 1999, his son Moriteru Ueshiba (1951-….) was appointed Doshu and he is the current head of the Aikikai Hombu Dojo in Tokyo, Japan, still conducting classes every day.

Ai means ‘harmony’ or ‘unity’.

Ki is a central element in oriental culture and daily life and means ‘life power’ or ‘universal energy’.

Do means ‘way or path leading to physical and spiritual development’ and ‘self realization’.

Aikido can thus be understood as the ‘path to harmonization of energies’.

In aikido, the focus is on developing one’s own mental and physical strength, proper concentration and control over one’s own body, rather than competing with others. Because of this, women and men in all ages can practice aikido together on equal terms.