Yamashima i Oslo

  Navn (påkrevet) / Name (required)

  Fødselsdato(påkrevet) / Date of birth (required)

  E-post (påkrevet) / Email (required)

  Aikido Klubb (påkrevet) / Aikido Dojo (required)

  Telefonnummer / Phone number

  Jeg vil forhåndsbetale(Skal være utført senest en uke før leiren) / I will pay in advance(latest possible prepayment one week in advance)
  YesNo

  Jeg satser på å delta på / I plan to attend on
  FridaySaturdaySunday

  Jeg ønsker å bli med ut å spise på lørdag kveld / I want to come and eat in a restaurant on Saturday evening
  YesNo

  (NOTE! you must pay for food and beverages saturday evening yourself, this is not a part of the prepay option)
  (NB! du må betale for mat og drikke på lørdag kveld selv, dette er ikke en del av forhåndsbetalingen)

  Kommentarer / Comments

  Please enter the value you see below to confirm your registration
  captcha

  Betaling

  Prisene for deltakelse er 500kr for hele helgen, 150kr pr økt og betales inn til Oslo Aikido Klubb på kontonummer 1645.07.63857. Vennligst marker innbetalingen med navn og Aikidoklubb ( Det er også fullt mulig å betale i døra om man ønsker det).
  Husk å ta med kvittering ved forhåndsbetaling

  Payment

  The prices for the weekend is NOK 500 for the whole weekend, NOK 150 pr. Session and is payed to Oslo Aikido Dojo account 1645.07.63857. Please mark the payment with name and Aikido dojo (Its also possible to pay by the entrance).
  Be sure to bring the receipt for access