Utvidelse av treningstilbudet

Treningstilbudet i Oslo Aikidoklubb er fra dette semesteret utvidet med trening i Bokken og Jo på Tirsdager kl. 20.00-20.30 og Yoga og meditasjon på søndager kl. 17.00-19.00. Vi vil veksle mellom trening med Bokken og Jo annehver tirsdag og vil trene på Suburi for Jo og Bokken, Kata for Jo, og etterhvert litt parøvelser. For mer informasjon om yoga og meditasjon kan dere snakke med Jozef.