Utetrening i Oslo Aikido Klubb

Da har vi kommet i gang med utetrening i Oslo Aikido Klubb!

Foreløpig er det en gang i uka, men fra uke 22 blir det to ganger pr. uke: tirsdag og torsdag kl. 18.30.

Obs! I uke 21 blir treningen avholdt på onsdag pga kristi himmelfartsdag.