Treninger høsten 2022

August – Desember

Påmelding til Oslo Aikido Klubb skjer på nettsidene til Norges Idretts Forbund: https://medlemskap.nif.no (lenke)

Høstsemesteret 2022 (fra uke 34)

Trener på mandager: Jozef Urbanski, assistent: Koert Struijk
Trener på tirsdager: Odd Ringstad, assistent Peter Petrov
Trener på torsdager: Thy Thy Vanem (Erik Vanem), assistent Gaber Moharem

Påmelding til Oslo Aikido Klubb skjer på nettsidene til Norges Idretts Forbund: https://medlemskap.nif.no (lenke)