Takk for støtte fra Det Norske Veritas!

Oslo Aikido Klubb har nok en gang fått tildelt økonomisk støtte fra Det Norske Veritas, noe vi er veldig takknemlige for. 2013 er tredje gangen vi mottar bidrag fra DNV, og støtten kommer godt med i driften av klubben, enten det dreier seg om å legge seilduk på de gamle mattene våre eller hjelpe til med husleien.