Rapport fra seminar med Matti Joensuu i Oslo 2016

Det ble et vellykket seminar med Matti Joensuu denne gangen også, og relativt godt besøkt til å være i julestria. Det var god stemning på matta, og mye interessant å trene på. Takk til Matti og alle besøkende som bidro til en fin leir.


Matti fokuserte blant annet på at man burde ha en naturlig, behagelig og avslappet måte å bruke kroppen på, både under oppvarming og under teknikktrening. Ikke noe slit eller stivhet. Arbeidsfordeling var et annet stikkord; nage tar energi ned, mens uke selv løfter opp som en reaksjon. Han var også opptatt av kvaliteten på berøringen/kontakten mellom uke og nage (nages del). Ordet han hadde kommet fram til som en beskrivelse på dette var blessing (velsignelse). Forstod det som at han mente man ikke skulle ville så mye, prøve for hardt, og gå mot ukes “fri vilje”, men mer være til stede i kontakten, lytte og være responsiv.

Se bildegalleri fra seminaret her