Rapport fra seminar med Kuribayashi sensei i Oslo 2016

Første helgen i september 2016 besøkte Kuribayashi sensei Oslo for tredje gang. Det ble et vellykket seminar også denne gangen, med gjester fra inn- og utland. Takk til medlemmer fra andre klubber som møtte opp og hjalp til med mattebæring før seminaret og takk til alle som har bidratt i forbindelse med seminaret.


Kuribayashi sensei hadde mye interessant å komme med, både av teknikker og forklaringer. Han understreket at han ikke var engelsklærer, men aikidolærer. De verbale forklaringene var ikke så viktig som det å observere og føle selv som uke hvordan teknikkene hans er. Likevel hadde han mye å si og noe av det er forsøkt gjengitt nedenfor så vidt jeg husker og forstod det. Eventuelle feil og misforståelser får stå for min regning.

Bjørnar Nilsson


Kuribayashi sensei snakket om generelle prinsipper som tunge hender og tung kropp, å senke tyngdepunktet, alltid være kortere på matten enn normalt (bøyde knær), å være avslappet, og når man er tung, være tung som 100 kilo bomull, heller enn 100 kilo jern.

Det finnes ulike spesifikke ferdigheter som kan læres og som kan brukes i ulike sammenhenger. Man kan for eksempel bruke te no uchi (innsiden av hendene) til å kaste og gjøre teknikk fra katate dori, men når ferdigheten er mestret i katate dori kan den benyttes i for eksempel ushiro ryote dori også. Et eksempel var å gjøre kokyu ho uten å være avhengig av å løfte ukes hake med albuen, men kun ved hjelp av å bruke kontaktpunktet i grepet direkte til ukes senter.

Med hensyn til ikkyo og også generelt snakket han om at stedet hvor kraften genereres og stedet hvor effekten finner sted er forskjellig. Han sammenlignet det med å spise sushi med spisepinner. Sørg for å ta tak i sushien (ukes sentrum) gjennom spisepinnene (ukes arm).

Uke og nage bør samarbeide, men uke bør ikke gjøre teknikken for nage (ikke fly selv), kanskje bortsett fra noen ganger med nybegynnere hvor uke kan vise veien for teknikken. Man bør tenke på hvordan en ideell teknikk ville føles og se ut som både uke og nage, og vurdere hva som er nødvendig for å oppnå dette resultatet. Relasjonen mellom uke og nage er forskjellig fra teknikk til teknikk. Når du gjør shiho nage bør de ha en shiho nage-relasjon, når du gjør kaiten nage bør de ha kaiten nage-relasjon.

Kuribayashi sensei hadde også et interessant poeng om sumi otoshi. Sumi betyr kant (eller grense), så sumi otoshi betyr å finne kanten eller grensen for ukes balanse og bruke det til å kaste. Man bør tenke i tre dimensjoner og ikke bare vurdere de to tradisjonelle triangulære punktene mellom ukes føtter. Uke har en sfære av sumi hele veien rundt seg.

Kuribayashi sensei snakket også om kobling av kroppen gjennom leddene. Dersom du ruller armen den ene eller den andre veien vil kroppen naturlig følge etter hvert som hvert ledd når maksimumsgrensen og forårsake at kroppen vender oppover eller nedover. Man bør gjøre ikkyo ved å rulle armen nedover og derved påvirke kroppen slik at ansiktet vendes nedover, i stedet for bare å skyve armen ned. Shiho nage og kote gaeshi er eksempler hvor armen rulles i den andre retningen slik at ansiktet kommer oppover.


Se bildegalleri fra seminaret her
Bildene er tatt av Jean-Francois Cardet