oaf2018 registrering

  Navn (påkrevet) / Name (required)

  Fødselsdato(påkrevet) / Date of birth (required)

  E-post (påkrevet) / Email (required)

  Aikido Klubb (påkrevet) / Aikido Dojo (required)

  Telefonnummer / Phone number

  Jeg vil spise felles lunsj i dojoen lørdag (50 kr) / I want to eat lunch in the dojo Saturday(50 kr)
  YesNo

  Jeg vil spise middag på restaurant på lørdag (Sanjay's på Løren) (betales på restauranten) / I want to eat dinner on a restaurant Saturday (Sanjay's at Løren) (payed at the restaurant)
  YesNo

  Jeg satser på å delta på / I plan to attend on
  FridaySaturdaySunday

  Kommentarer / Comments

  Please enter the value you see below to confirm your registration
  captcha

  Betaling

  Prisene for deltakelse er 500 kr for hele helgen, 100 kr pr økt og betales inn til Oslo Aikido Klubb på kontonummer 1645.07.63857. Vennligst marker innbetalingen med navn og Aikidoklubb ( Det er også fullt mulig å betale i døra om man ønsker det, eller man kan betale via VIPPS til nummer 12423).
  Husk å ta med kvittering ved forhåndsbetaling. OBS! DET KOSTER 2,5% AV OVERFØRT BELØP FOR Å VIPPSE PENGER TIL IDRETTSLAG OG FORENINGER! Så ved betaling med VIPPS koster det 513 kr for hele seminaret og 103 kr per økt.

  Payment

  The prices for the weekend is NOK 500 for the whole weekend, NOK 100 pr. Session and is payed to Oslo Aikido Dojo account 1645.07.63857. Please mark the payment with name and Aikido dojo (Its also possible to pay by the entrance, or you can pay via VIPPS to the number 12423).
  Be sure to bring the receipt for access. NOTE! IT COSTS 2,5% OF THE TRANSFERRED AMOUNT TO PAY BY VIPPS TO SPORTS CLUBS AND ASSOCIATIONS! So when paying with VIPPS it will cost 513 kr for the whole seminar and 103kr per session.