Kuribayashi i Oslo 2018

  Navn (påkrevet) / Name (required)

  Fødselsdato(påkrevet) / Date of birth (required)

  E-post (påkrevet) / Email (required)

  Aikido Klubb (påkrevet) / Aikido Dojo (required)

  Telefonnummer / Phone number

  Jeg vil forhåndsbetale(Skal være utført senest en uke før leiren) / I will pay in advance(latest possible prepayment one week in advance)
  YesNo

  Jeg satser på å delta på / I plan to attend on
  FridaySaturdaySunday

  Jeg ønsker å bli med ut å spise på lørdag kveld / I want to come and eat in a restaurant on Saturday evening
  YesNo

  (NOTE! you must pay for food and beverages saturday evening yourself, this is not a part of the prepay option)
  (NB! du må betale for mat og drikke på lørdag kveld selv, dette er ikke en del av forhåndsbetalingen)

  Kommentarer / Comments

  Please enter the value you see below to confirm your registration
  captcha

  Betaling

  Prisene for deltakelse er 750 kr for hele helgen, 250 kr pr økt og betales inn til Oslo Aikido Klubb på kontonummer 1645.07.63857. Vennligst marker innbetalingen med navn og Aikidoklubb ( Det er også fullt mulig å betale i døra om man ønsker det, eller man kan betale via VIPPS til nummer 12423).
  Husk å ta med kvittering ved forhåndsbetaling. OBS! DET KOSTER 2,5% AV OVERFØRT BELØP FOR Å VIPPSE PENGER TIL IDRETTSLAG OG FORENINGER! Så ved betaling med VIPPS koster det 769 kr for hele seminaret og 256 kr per økt.

  Payment

  The prices for the weekend is NOK 750 for the whole weekend, NOK 250 pr. Session and is payed to Oslo Aikido Dojo account 1645.07.63857 (IBAN: NO7416450763857 BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX )
  Please mark the payment with name and Aikido dojo (Its also possible to pay by the entrance, or you can pay via VIPPS to the number 12423).
  Be sure to bring the receipt for access. NOTE! IT COSTS 2,5% OF THE TRANSFERRED AMOUNT TO PAY BY VIPPS TO SPORTS CLUBS AND ASSOCIATIONS! So when paying with VIPPS it will cost 769 kr for the whole seminar and 256 kr per session.