Juleavslutning med Birger Sørensen (6. dan) og gradering


Årets treningsavslutning den 14. desember 2017 forløp vel med Birger Sørensen (6. dan) som gjesteinstruktør.


Det ble en intensiv økt med mye fokus på ukerollen. Man skulle angripe med senter, være aktiv, og kunne bevege på beina for å reposisjonere seg med mindre man ble fastlåst av tori. Det var også et poeng for tori å sette uke i bevegelse, og bruke denne energien for å utføre teknikken.


Etter treningen ble det avholdt interngradering, med Birger som leder for graderingskomiteen. Hele ti klubbmedlemmer gikk opp til ny grad! Det er muligens en rekord for klubben på en enkelt gradering. Alle sammen gjorde en god gradering og besto testen. Gratulerer til de som fikk ny grad, det ble et betydelig løft for klubben!


De nygraderte er følgende:

– Simen (6. kyu)
– Kirjan (6. kyu)
– Wojciech (5. kyu)
– Jacek (5. kyu)
– Marcel (5. kyu)
– Peter (5. kyu)
– Laryssa (5. kyu)
– Marianne (4. kyu)
– Karol (4. kyu)
– Anastasios (1. kyu)


Treningsoppstart etter nyttår er 8. januar, oppstart for nybegynnere er 15. januar. God jul og godt nyttår i mellomtiden!