Gradering

Graderingskrav:

Vi refererer til graderingsskjema i Norges Aikidoforbund for gjeldende pensum for å gå opp til gradering. Alle som skal opp til gradering må også ha godkjenning fra klubbens hovedinstruktør før de kan melde seg opp.

Gjeldende graderingsavgifter finner du her