Stop in trainings because of Coronavirus

Because of the coronu outbreak Oslo Aikido Dojo vil follw the advice from Oslo idrettskrets and stop trainings for now. We ask ourmembers to check facebook and our webpage for updates: Oslo kommune har i dag hevet beredskapsnivået for spredning av Koronaviruset. Det er fastsatt forskrifter av betydning for Osloidretten og som all organisert idrett i Oslo bes forholde seg til.