Hva er aikido

Aikido er en moderne japansk kampkunst som består av forskjellige kaste- og låseteknikker. Aikido ble grunnlagt av Morihei Ueshiba (1883-1969), en japansk mester som viet sitt liv til å studere kampkunst. Aikido bygger på eldgamle japanske tradisjoner og samuraikultur.

Etter at Morihei Ueshiba døde, overtok hans sønn, Kisshomaru Ueshiba (1921 – 1999), som leder for Aikikai. Sønnen ble gjerne kalt Doshu, eller “leader of the way”. Da Kisshomaru døde i 1999, ble hans sønn Moriteru Ueshiba (1951 – ) utnevnt til Doshu. Moriteru Ueshiba er nå leder av Aikikai Hombu Dojo i Tokyo, Japan, og holder treninger hver dag.

Ai kan oversettes med harmoni eller enhet.

Ki er et sentralt begrep i all orientalsk kultur. Betydningen er livskraft eller universell energi.

Do kan oversettes med vei for fysisk og åndelig utvikling og selverkjennelse.

Aikido kan dermed oversettes som veien for harmonisering av energi.

I aikido legges det vekt på utvikling av mental styrke, konsentrasjon og kroppsbeherskelse ut fra egne forutsetninger. Derfor kan kvinner og menn i alle aldre trene aikido sammen på like vilkår.

Leave a Reply