Treningsstans pga koronaviruset

Grunnet koronautbruddet følger Oslo aikidoklubb anmodningen fra Oslo idrettskrets og avlyser all trening inntil videre. Vi ber alle medlemmer følge med på våre hjemmesider og Facebook for oppdateringer.

Oslo kommune har i dag hevet beredskapsnivået for spredning av Koronaviruset. Det er fastsatt forskrifter av betydning for Osloidretten og som all organisert idrett i Oslo bes forholde seg til.

Vi ber om forståelse for at dette setter klubben i en vanskelig økonomisk situasjon. Treningskontingent er vår hovedinntekt, selv om treningstilbudet etter myndighetenes påbud for tiden ikke kan opprettholdes, håper vi at klubbens medlemmer som ønsker fortsatt ha en klubb å trene i kan støtte oss med normal treningskontigent i denne tiden.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/vi-ma-vise-solidaritet-med-vare-11000-idrettslag/